service 4

  • Định hướng là kho lạnh có quy mô lớn nhất toàn quốc với sức chứa 29,000 tấn hàng.
  • Điều chỉnh linh hoạt nhiệt độ kho.
  • Đáp ứng nhu cầu chứa nhiều loại hàng khác nhau.
  • Bốc xếp, phân loại, đóng thùng và bảo quản hàng.
  • Khu gia công chế biến có diện tích 10,000 m2 đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Liên hệ hợp tác