kho bai

Tổng diện tích kho bãi trên 20.000 m2, đáp ứng đủ nhu cầu cho việc giao nhận khi khách hàng tạm thời chưa có vị trí để xếp dỡ, tập kết hàng hóa, và các dịch vụ chính

 • Kho ngoại quan
 • Đóng gói và bao bì
 • Dịch vụ container
 • Thu gom hàng
 • Lưu kho quá cảnh
 • Lưu kho hàng
 • Đóng gói hàng xuất khẩu
 • Làm hàng nặng
 • Dịch vụ tư vấn
 • Làm hàng quá khổ
 • Các dịch vụ ngoài giờ và cuối tuần
 • Cho thuê vỏ container lạnh, khô

Liên hệ hợp tác