service 5 b

  • GloryLuck là nhà nhập khẩu trực tiếp nên có lợi thế trong việc chủ động dự trữ hàng hoá, chủ động thời gian giao hàng, giá cả cạnh tranh tốt nhất trên thị trường. Bên cạnh đó, tất cả các sản phẩm mà công ty GloryLuck cung cấp đều được lựa chọn từ những nhà sản suất có thương hiệu uy tín lâu năm, với kinh nghiệm sản xuất và chất lượng ổn định trên toàn thế giới.
  • Với đội ngũ cán bộ công nhân viên làm việc cần cù có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc được giao, phục vụ khách hàng nhiệt tình và chuyên nghiệp ngay cả sau khi đã hoàn thành công việc giao hàng, GloryLuck chịu trách nhiệm đến tận người tiêu dùng sản phẩm.
  • Việc đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng, với đội xe lạnh chuyên dùng và trang thiết bị kho lạnh trữ hàng hoá với kho bảo quản hàng lạnh đảm bảo chất lượng hàng cung cấp được kịp thời và chất lượng tốt.

Liên hệ hợp tác