service 2

  • Diện tích: ~ 10,000 m2.
  • 300 ổ điện tiêu chuẩn phục vụ làm lạnh container.
  • Sức chứa: 1200 TEU. Hệ thống theo dõi giám sát 24h nhiệt độ lạnh của container khi lưu trữ và có bảng biểu ghi chép lại.
  • Kỹ sư sửa chữa và bảo trì container lạnh chuyên nghiệp.
  • Dịch vụ vận chuyển bóc tách và phân loại hàng.

Liên hệ hợp tác